Last ned håndboken for markedsautomatisering

En håndbok på norsk for avmystifisering av markedsautomatisering


Hvis du er ny til markedsautomatisering så kan det være lett å bli overveldet av sjargongen som blir brukt. For bedrifter som er engasjert i digital markedsføring har markedsautomatisering raskt blitt en endringsfaktor. Last ned den komplette håndboken nå for å demystifisere temaet markedsautomatisering, og få en innføring i begrepene brukt i digital markedsføring.

Denne håndboken dekker:

  • Markedsautomatisering - egenskaper og bruksområder
  • Forklaring på vanlig bransje-terminologi
  • BONUS: Spesifikk terminologi brukt av markedsbyråer

Hva er markedsautomatisering?


Markedsautomatisering hjelper markedsførere å strømlinjeforme og effektivisere lead-generering, segmentering, leadutvikling og lead scoring, kryssalg og salg, kundebevaring og markedsførings ROI-måling.
I markedsautomatisering så inkluderes e-postmarkedsføring, landingsider og skjemaer, kampanjestyring, engasjementsmarkedsføring, prediksjon og scoring, kundens livssyklusstyring, CRM-integrasjon, sosiale markedsføringsfunksjoner, mobilmarkedsføringskapasiteter og markedsanalyser.

Last ned håndboken nå så får du en god oversikt over mange av teknikkene og uttrykkene som hører med til dagens digitale markedsføring.

En håndbok på norsk for avmystifisering av markedsautomatisering


Hvis du er ny til markedsautomatisering så kan det være lett å bli overveldet av all sjargongen som blir brukt. For bedrifter som er engasjert i digital markedsføring har markedsautomatisering raskt blitt en endringsfaktor. Last ned den komplette håndboken nå for å demystifisere temaet markedsautomatisering, og få en innføring i begrepene brukt i digital markedsføring.

Denne håndboken dekker:

  • Markedsautomatisering - egenskaper og bruksområder
  • Forklaring på vanlig bransje-terminologi
  • BONUS: Spesifikk terminologi brukt av markedsbyråer

Hva er markedsautomatisering?


Markedsautomatisering hjelper markedsførere å strømlinjeforme og effektivisere lead-generering, segmentering, leadutvikling og lead scoring, kryssalg og salg, kundebevaring og markedsførings ROI-måling.
I markedsautomatisering så inkluderes e-postmarkedsføring, landingsider og skjemaer, kampanjestyring, engasjementsmarkedsføring, prediksjon og scoring, kundens livssyklusstyring, CRM-integrasjon, sosiale markedsføringsfunksjoner, mobilmarkedsføringskapasiteter og markedsanalyser.

Last ned håndboken nå så får du en god oversikt over mange av teknikkene og uttrykkene som hører med til dagens digitale markedsføring.
Kontakt oss